TV- og internettavtale med Viken Fiber

Borettslaget har avtale med Viken Fiber om levering av internett og TV via fiberkabel direkte til hver enkelt leilighet. En grunnpakke betales over felleskostnadene, mens ekstratjenester kan bestilles individuelt.

Avtalen løper til 1. januar 2017. Det er ikke mulig for enkeltandeler å si opp avtalen.