Parkering i bakgården

Det er parkering forbudt i hele bakgården.

Området patruljeres av A1 Security, som har myndighet både til å ilegge bøter og taue inn biler som står parkert uten tillatelse.

Av- og pålessing er tillat.

Kjøretøyet må flyttes så snart lessingen er fullført. Det er mange parkeringsplasser i gaten utenfor. Det er også en litt bortgjemt parkeringskjeller under Lime-butikken i Jens Bjelkes Gate hvor det pleier å være ledige plasser, og parkering på døgnbasis ikke koster allverdens.

Ved klager på ilagt parkeringsgebyr eller borttauing må klage sendes direkte til A1 Security, eventuelt parkeringsklagenemda.

Unntatt fra parkeringsforbudet er to plasser reservert styret. Verdien bruken har for de respektive styremedlemmer trekkes fra styrehonoraret.