Nyttig info for deg som flytter ut

Her følger noen tips for deg som flytter, for å gjøre utflyttingen smidigere – og kanskje overgangen enklere for de(n) som flytter inn.

Utflytting og inventar

Etter 2010 er det en del løsøre og inventar som skal følge eiendommen, med mindre noe annet er avtalt. Du finner en huskeliste over hva dette gjelder på websiden til Norges eiendomsmeglerforbund. Du finner også mye tilsvarende og annen nyttig informasjon på  Forbrukerportalen, som har en egen del om borettslag.

Ved overtakelse

Når du har overtakelsesmøte med de(n) som skal ta over er det flott om du kan ta en tur rundt i borettslaget med innflytteren. Det er fint at alle som bor her vet hvor og hvordan søppel kastes, at sykler plasseres i sykkelboden i bakgården, og hvor utebodene er.

Dørklokke

Husk å gi styret beskjed om at ditt navn skal fjernes fra dørklokkene. Det er også supert om du samtidig gir beskjed om hvem som skal føres inn istedet, dersom du vet det.

Boder

Husk å sjekke bodene du har, så du ikke glemmer igjen noe. Pass også på å få med deg sykkelen din, om du har parkert den i sykkelboden.

Strøm og ettersending av post

Husk å lese av strømmåleren din og meld fra om målerstanden til strømleverandøren din.

Send gjerne adresse for videresending av post og telefon/mobil hvor du kan nås til styret i tilfellet noe skulle dukke opp. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet på e-post, er det fint om du husker å melde fra at du ikke vil motta nyhetsbrevet lenger.

Lykke til videre – og velkommen tilbake på besøk!