Kjøreport i bakgård

Bakgården har tilgang via både gangport og kjøreport.

Gangporten kan åpnes med nøkkelbrikkene som brukes på dørene i fellesområdene ellers.

Kjøreporten kan bare åpnes med en egen mekanisk nøkkel. Denne kan lånes ved behov, for eksempel ved flytting. For lån, ta kontakt med styret i god tid på styret@hpandersen.no

NB! Tidligere har nøklene som går til leilighetene også fungert på kjøreporten. Det gjør den altså ikke nå lenger. For tilgang til kjøreporten må man låne nøkkel som beskrevet over.