Hva gjør jeg hvis naboen bryter husordensreglene?

Vi er mange som bor tett på hverandre her i borettslaget, og iblant hender det at vi selv eller andre gjør mer ut av oss enn det naboen synes er greit eller husordensreglene tillater.

1. Gi beskjed selv

Hvis du opplever at naboen bryter husordensreglene, for eksempel punkt 2 om nattero eller punkt 6 om husdyrhold, bør du først gi vedkommende beskjed om at du opplever oppførselen som et brudd på reglene. Du kan også finte om at reglene følges, f.eks ved at bråket opphører eller hunden ikke luftes i bakgården. Ta det gjerne i en hyggelig tone, det kan godt tenkes at naboen din ikke har tenkt over at andre kan plages av oppførselen eller var klar over hvor lydt det var, etc.

Du kan selv gi beskjed en gang eller tre for å se om problemet gir seg.

2. Meld ifra til styret

Hvis problemet fortsetter over en viss tid, kan du kontakte styret på epost. Oppgi både hvem du er og hvor du bor, og hvilken leilighet som er kilden til regelbruddet. Alle leiligheter er merket med et klistremerke med bolignummer på leilighetsdøren, og denne informasjonen trenger styret for å forholde seg til saken. Skriv også hva som er problemet, og hva du har foretatt deg for å varsle naboen, gjerne så konkret som mulig. Jo mer informasjon styret får, jo enklere og bedre kan situasjonen følges opp.