Dersom du ønsker å leie ut

Hvis du ønsker å leie ut leiligheten din i borettslaget er det visse regler som må følges.

Søk styret om godkjenning

Utleie skal godkjennes av styret. Dette følger av borettslagets vedtekter, punkt 4-2 første ledd.

For å søke om tillatelse må du, fylle ut første side av dette skjemaet og sende til Obos for behandling.(Gebyr for behandling blir fakturert andelseier direkte fra OBOS.  Søknad sendes til ellen.christina.hveding@obos.no med styret i kopi styret@hpandersen.no Dersom det er nødvendig med ekstra informasjon kan dette skrives i eposten.

Vi følger her OBOS sine retningslinjer

Dersom man ønsker å leie ut til noen andre enn den som allerede er godkjent, må man også søke styret på nytt.

Søknadene skal behandles fortløpende, og dersom man ikke har fått svar innen en måned fra mottatt søknad regnes den automatisk for godkjent, se borettslagets vedtekter punkt 4-2 annet ledd.

Hvorfor det?

Disse reglene gjør det enklere for styret å holde oversikt over hvem som bor i borettslaget. Dette er viktig for eksempel ved nødsituasjoner. Dersom det brenner i borettslaget er det viktig å vite hvem som bor bak hvilke dører, ikke bare ved skader, men også fordi man for eksempel kan ta kontakt med beboeren før man må bryte opp dører for å slukke brann. Det er også hyggelig å vite hvem man er nabo med.

Brudd på plikten til å melde fra om fremleie kan ansees som mislighold av andelen etter borettslagets vedtekter punkt 7-1. I visse tilfeller kan man da bli pålagt å tvangsselge sin andel.