Bodanlegg og sykkelbod

Alle beboere har krav på en sportsbod.

Enkelte leiligheter har i tillegg en innebod. Det har hendt at leiligheter i borettslaget er solgt med tilhørende innebod, selv om leiligheten ikke har hatt rett på slik bod. Dette blir isåfall en sak mellom kjøper og selger, ikke borettslaget. Borettslaget følger de godkjente plantegningene i tvister om inneboder.

Hvem eier boden?

Det hender man trenger å vite hvem som eier en bestemt bod – for eksempel hvis man ser en høy stige man kunne ønske seg å låne for å skifte lyspærer.

Alle boder er merket med en «adresseetikett» som blant annet innholder en QR-kode. Når koden scannes med en smarttelefon, vil man få opp navn og telefon til eieren av boden dersom borettslaget har dette.

Man kan også fylle inn informasjon her for å søke opp kontaktinformasjon:

Dersom din bod mangler informasjon når den søkes opp setter styret stor pris på om du sender oss beskjed på styret@hpandersen.no.

Hvor er min bod?

Styret får en del spørsmål om hvilke boder som tilhører hvilke andeler. Vi har derfor laget et lite verktøy her, hvor man kan taste inn andelsnummeret sitt og få opp hvor ens bod ligger:

Kart over bodanleggene

Her ser du hvor inngangen til de ulike bodanleggene er:

2014-05-14_0844

  • 1A: Ligger i kjelleren under 1A. Nedgang fra bakgården, til høyre for den store gangporten ut mot Sverres Gate, sett fra bakgården.
  • Loft: Ligger på loftet over 1A.
  • 3A: Ligger inne i oppgang 3A, første etasje. Døren til venstre for branntavlen i utbygget.
  • 3B: Ligger inne i oppgang 3B, første etasje. Døren til høyre for branntavlene.
  • Ute: Inngang til venstre for kjøreporten i bakgården.
  • 5-9: Ligger inne i kroken hos naboborettslaget. Hold mot høyre langs utebodanlegget.

Sykkelparkering

Det er viktig at alle som parkerer sin sykkel ute i bakgården gjør dette i sykkelboden. Sykler som står parkert utenfor sykkelparkering blir fjernet uten varsel . For å få tilgang til sykkelboden, ta kontakt med styret.

Sykkelboden er kameraovervåket. Om din sykkel blir borte lagres kamerainformasjon i 1 uke.