Protokoll fra generalforsamling 2013

Generalforsamling for 2013 ble avholdt 7. mai 2014. Protokoll kan lastes ned her.

Publisert i Generalforsamling