Informasjonsskriv 2. desember 2012

Hei.

Refinansiering og IN-ordning

Papirene er sendt til DNB og refinansiering er på plass. Det betyr også at vi har IN-ordning. Alle kan betale inn sin del av fellesgjelden om ønskelig. Det er også søkt om sikringsfond. Venter svar.

Arbeider i bakgården

Det er en del arbeider i bakgården. Det er drenering av Sverres gate 1B. Dette har manglet fra utbygger siden bygget ble bygget.

Ukurrant avfall

Det er observert at det er satt ut madrasser i søppelanflegget. Kameraovervåkningen fanger opp hvem som har gjort det. Madrassene vil bli fjernet av vaktmester, og regning sendt til rette vedkommende. Oppfordrer vedkommende til å fjerne dette om de ikke ønsker regningi  postkassen. Pris blir ca. kr. 3500,- for timepris, kjøring og levering på Grønmo.

Oppdatering før året er omme til alle.

Ventilasjon

Mange beboere har klaget på manglende ventilasjon
Gjør som følgende:
– Skriv en tom mail til styret hvor dere skriver i feltet «Emne» Ventilasjon.
– Hvilken oppgang og leilighetsnummer. Styret vil starte utbedring av de viftene som ikke gir ønsket effekt. Viftene skal nå fungere, men de fungerer kanskje ikke optimalt.

Juletre

Det er satt opp juletre. Det er bare å nyte 🙂

Oppgang 3B

Noen av beboerene har kanskje fått med seg at det har vært 2 voldsepisoder i Sverres gate 3B. Dette er tatt opp med politiet. Begge sakene er anmeldt. Det er også iverksatt prosess vedr. utkastelse. Involverte parter holdes oppdatert. Alle kan vite at styret jobber aktivt, og så fort det lar seg gjøre i slike saker. Det er viktig å ivareta alle parter.

Styret har purret på Norelco utallige ganger, og de følger desverre ikke opp. Dette gjør at vi for tiden ikke har godkjent brannvarsling i Sverres gate 3B. Siden det er Norelco som har levert brannalarmanlegget, kan vi heller ikke leie inn andre til å reparere dette. Styret jobber derfor med å se på andre leverandører for dette. Viken fiber, R. Bergersen er for øyeblikket de 2 firmaene vi har vurdert. I løpet av januar vil vi forhøre oss med, få anbud, fra andre. Borettslaget må ha godkjent brannvarsling på plass. Alle bør sjekke egne røykvarslere. Minner også om at alle leiligheter skal ha godkjent og fungererende brannslukkingsutstyr.

Ingen innbrudd

Det har ikke vært registrert innbrudd siden juli. Dette er strålende.

Nye nettsider

Sjekk også ut vår nye nettside. Eivind Marienborg har designet denne. Litt mer proff enn den vi hadde fra før, og billigere enn om vi skulle kjøpt nettsidepakke fra OBOS.

Ta kontakt om det er spørsmål.

MVH

Styret

Publisert i Informasjonsskriv